ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು!

ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿ: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಸಂಗಟಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *