ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ತೊಟ್ಟ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ?ಇದು ಕೇಸರಿ ವಿರೋದಿಗಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ ?ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ…ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪರ ನಿಲ್ಲುವ ಹಿಂದು -ಮುಸ್ಲಿಂ -ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು….

Posted by Team Mithun Rai on Saturday, April 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *