ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಅಂಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!

ಸಿಂಗಾಪರುದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಲ್ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಆತ ಮಾಡಿದ ಕಾರುಬಾರನ್ನು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಉಮಾ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎದುರು ಕೂತ ಹುಡುಗಿಯ ಉಮಾಳ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಕಲೂ ನಡು ನಡುವೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಳು.

ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊ ಯಾರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೊ,ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವನದ್ದೇ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *