ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು?: ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್!

ನ್ಸೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿ(21-04-2018): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದು ಹೋಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದ ಅವರು, ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು‌ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ನಗರವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *