8ರ ಹರೆಯದ ಆಸೀಫಾ ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್: ಹೌದು! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ!

ಹೌದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳದ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನೋಡದ್ದನ್ನು

Read more