ಮದುವೆ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ವಧು!

ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿ: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ. ಮದುಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಆರ್

Read more